اهداف انجمن

 ارتقاء سطح علمی و آموزشی و تجربی افراد فعال در حوزۀ تیتانیوم و صنایع مرتبط با آن.

 اجرای برنامه‌های تحقیقاتی ، پژوهشی و کاربردی مرتبط با تیتانیوم و تلاش در جهت ارتقاء سطح کیفی این صنعت.

 همکاری و تعامل در جهت فراهم آوردن فرصت‌های جدید اشتغال جهت دانش آموختگان مرتبط با حوزۀ تجهیزات پزشکی

 ارائه خدمات تخصصی، نظارتی، مشاوره‌ای

گسترش دامنه استفاده از فلز تیتانیوم در صنایع مختلف

همکاری و تعامل در جهت فراهم آوردن فرصت های جدید اشتغال جهت دانش آموختگان و متخصصین این حوزه.

ارتباط شرکت ها و افراد فعال در این حوزه اقتصادی با یکدیگر.

 

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد