لیست قیمت های فروش تیتانیوم شرکت آلیاژهای صنعتی

شرکت آلیاژهای صنعتی  بزرگترین و تخصصی ترین وارد کننده و فروشنده تیتانیوم در کشور بوده و انجمن تیتانیوم با همکاری با این شرکت اقدام به ارائه مشاوره ، مهندسی و تامین تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم مینماید.
لیست قیمت و موجودی تیتانیوم های وارداتی این شرکت به صورت ورق ، میلگرد ، مقاطع و لوله مطابق جدول ذیل می باشد.
لازم به ذکر است اقلامی که در موجودی انبار نیست به صورت سفارشی و در بازه زمانی 10 الی 45 روز قابل سفارشگذاری و واردات میباشند.

توجه: متاسفانه به دلیل تغییرات زیاد قیمت ارز و همچنین محدودیت های واردات اخیر برای آگاهی از قیمت های به روز و استعلام موجودی تا اطلاع ثانوی نیاز است با کارشناسان فروش این شرکت تماس بگیرید.

شماره های تماس دفترشرکت : 22360942 و 22360836  شماره تماس فروشگاه: 66395293

تاريخ : هفتم دی 1399 ساعت 18:28   کد : 100
شرح کالا شکل کالا استاندارد سایز(میلیمتر) واحد حدود قیمت واحد (ریال) وزن شاخه (کیلوگرم)
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 2 x 2000 شاخه   0.028
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 4 x 3000 شاخه   0.17
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 6 x 3000 شاخه   0.38
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 8 x 3000 کیلوگرم   0.68
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 10 x 3000 کیلوگرم   1.06
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 12 x 3000 کیلوگرم   1.53
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 13 x 3000 کیلوگرم   1.8
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 14 x 3000 کیلوگرم   2.08
میلگرد تیتانیوم گرید 23 پزشکی میلگرد ASTM F 136 16 x 3000 کیلوگرم   2.72
چهار پهلو تیتانیوم گرید 1 چهار پهلو ASTM B348 10 x 10 x 3000     1.35
توری تیتانیومی گرید 1 توری ASTM B265 0.5 x 1250 x 2000     -
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 1 x 1000 شاخه   0.004
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 1.5 x 2000 شاخه   0.016
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 3 x 3000 شاخه   0.010
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 6 x 3000 کیلوگرم   0.383
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 12 x 3000 کیلوگرم   1.53
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 16 x 3000 کیلوگرم   2.72
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 20 x 3000 کیلوگرم   4.25
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 35 x 3000 کیلوگرم   13.02
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 40 x 3000 کیلوگرم   17.01
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 45 x 3000 کیلوگرم   21.53
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 50 x 3000 کیلوگرم   26.58
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 60 x 3000 کیلوگرم   38.28
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 70 x 3000 کیلوگرم   52.10
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 80 x 3000 کیلوگرم   68.05
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 100 x 3000 کیلوگرم   106.33
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 120 x 1000 کیلوگرم   51.04
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 140 x 1000 کیلوگرم   69.47
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 160 x 1000 کیلوگرم   90.74
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 180 x 1000 کیلوگرم   114.84
میلگرد تیتانیوم گرید 2 میلگرد ASTM B348 200 x 1000 کیلوگرم   141.77
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 0.5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   4.51
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 0.7 x 1000 x 2000 کیلوگرم   6.32
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 1 x 1000 x 2000 کیلوگرم   9.02
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 2 x 1000 x 2000 کیلوگرم   18.05
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 3 x 1000 x 2000 کیلوگرم   27.08
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 4 x 1000 x 2000 کیلوگرم   36.1
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   45.13
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 6 x 1000 x 2000 کیلوگرم   54.15
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 8 x 1000 x 2000 کیلوگرم   72.2
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 10 x 1000 x 2000 کیلوگرم   90.25
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 12 x 1000 x 2000     108.3
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 15 x 1000 x 2000 کیلوگرم   135.38
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 20 x 1000 x 2000 کیلوگرم   180.5
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 35 x 1000 x 2000 کیلوگرم   315.9
ورق تیتانیوم گرید 2 ورق ASTM B265 40 x 1000 x 2000 کیلوگرم   361
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 6 x 3000 کیلوگرم   0.38
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 8 x 3000 کیلوگرم   0.68
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 10 x 3000 کیلوگرم   1.06
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 12 x 3000 کیلوگرم   1.53
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 16 x 3000 کیلوگرم   2.72
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 20 x 3000 کیلوگرم   4.25
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 25 x 3000 کیلوگرم   6.65
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 30 x 3000 کیلوگرم   9.57
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 40 x 3000 کیلوگرم   17.01
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 45 x 3000 کیلوگرم   21.53
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 50 x 3000 کیلوگرم   26.58
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 60 x 3000 کیلوگرم   38.28
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 70 x 2000 کیلوگرم   34.73
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 80 x 2000 کیلوگرم   45.37
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 90 x 2000 کیلوگرم   57.42
میلگرد تیتانیوم گرید 5 میلگرد ASTM B348 100 x 2000 کیلوگرم   70.89
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 1 x 1000 x 2000 کیلوگرم   9.02
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 1.5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   13.54
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 2 x 1000 x 2000 کیلوگرم   18.05
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 3 x 1000 x 2000 کیلوگرم   27.06
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 4 x 1000 x 2000 کیلوگرم   36.1
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 5 x 1000 x 2000 کیلوگرم   45.13
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 6 x 1000 x 2000 کیلوگرم   54.15
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 8 x 1000 x 2000 کیلوگرم   72.2
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 10 x 1000 x 2000 کیلوگرم   90.25
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 12 x 1000 x 2000 کیلوگرم   108.3
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 20 x 1000 x 1000 کیلوگرم   90.25
ورق تیتانیوم گرید 5 ورق ASTM B265 35 x 1000 x 1000 کیلوگرم   157.95
میلگرد تیتانیوم گرید 6 میلگرد ASTM B265 33 x 400 کیلوگرم   1.54

 


 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد