برچسب : تولید تیتانیوم

دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت آلیاژهای صنعتی

منبع فیلم:
U.S Department of ENERGY
OAK RIDGE National Laboratory

منبع فیلم:
U.S Department of ENERGY
OAK RIDGE National Laboratory

Page: 1 of 1
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد